Archief


Onafhankelijk meldpunt seksueel misbruik in de maak


Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) werd door minister Vandeurzen aangesproken om hun rol vanuit een eerstelijnspositie in het kader van de thematiek seksueel misbruik op te nemen. Voor mij is het belangrijk dat een dergelijk onthaalpunt onafhankelijk, duurzaam en toegankelijk is. Zowel wat de eerstelijnsopvang betreft als de meer gespecialiseerde zorg op tweede lijn.
 
In deze context had ik een diepgaand gesprek met mevr. Cautaers van de CAW-koepel (zie foto). Ook met mevr. Vens van het CAW Midden- West-Vlaanderen wisselde ik van gedachten. Ontmoetingen die me een duidelijker zicht gaven op problematiek en aanpak, en tevens een nuttige insteek voor de discussie in het Vlaams parlement.