Archief


Zorg aan zet!


Op 22 september volgde ik in Leuven een gelijknamige studiedag, georganiseerd door Zorgnet Vlaanderen en sTimul, het zorg-ethisch lab in Moorsele. Uitgangspunt was het net verschenen boek ´Zorg aan zet´ (Chris Gastmans en Linus Vanlaere). Niet minder dan 670 werknemers uit de zorgsector waren er aanwezig. Opvallend was het belang dat wordt gehecht aan kwaliteit van zorg. Door een hoge werkdruk komt deze al te vaak in het gedrang. Reden om hierover vragen te stellen aan minister Vandeurzen. Het belang van ethisch overleg op de werkvloer en het nut van competentiemanagement op het terrein staat in elk geval met stip genoteerd in mijn agenda.