Archief


Ontsluiting ziekenhuis en bedrijventerreinen Roeselare kost 7,5 miljoen euro


Het geplande nieuwe Heilig-Hartziekenhuis op de grens van Rumbeke en Oekene (Roeselare) zal goed en veilig worden ontsloten. Dat heeft Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits tijdens een werkbezoek aan Roeselare aangekondigd.

Het Heilig-Hartziekenhuis plant een nieuwe campus in de buurt van het kruispunt van de Rijksweg N36 met de autosnelweg E 403. Niet alleen het nieuwe ziekenhuis zal extra verkeersdrukte met zich meebrengen. Er is ook de ontwikkeling van een KMO-zone en het bedrijventerrein Nieuwe Abele Zuid. De kostprijs van de nodige aanpassingen aan het verkeersknooppunt wordt op 7,5 miljoen euro geraamd.

Het Heilig-Hartziekenhuis is nu op zeven adressen gevestigd, onder meer op de campussen Wilgenstraat en Westlaan. De directie heeft concrete plannen voor een nieuwbouw op de grens van Rumbeke en Oekene, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg N36 en de autosnelweg E 403. Een ziekenhuis met 740 bedden waar bijna 2000 personeelsleden zullen werken. Naast de gebouwen plant het ziekenhuis de aanleg van een parkeerplaats voor 1500 voertuigen. Er worden 800 voertuigenbewegingen per uur verwacht. De bedoeling is (afhankelijk van het subsidiedossier) het ziekenhuis ten vroegste in 2017 in gebruik te nemen.

Het ziekenhuis en het vlakbij gelegen Accent Business Park (met onder meer hoofdkantoor politiezone RIHO en Focus-WTV)vragen een goede bereikbaarheid. Daarenboven is er de ontwikkeling van een KMO zone- en het bedrijventerrein Nieuwe Abele Zuid. Om die reden voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer in de doortrekking van de brug over de autosnelweg E 403 tot voorbij de Kwadestraat. Onder de brug zal het verkeer via een ovonde worden afgewikkeld. Die aanpassingen zijn nodig omdat het huidige kruispunt N36-Kwadestraat niet voldoet om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De geplande werkzaamheden moeten volstaan om een vlotte doorstroming van het verkeer mogelijk te maken.

Geschat wordt dat de aanleg van de nieuwe infrastructuur twee jaar zal duren en 7,5 miljoen euro zal kosten. Minister Hilde Crevits vindt het belangrijk dat de timing van de bouw van het ziekenhuis goed afgestemd wordt met de timing van de werkzaamheden van het Agentschap Wegen en Verkeer. Een ideaal scenario is dat de uitvoering van de weginfrastructuur kan gebeuren in 2015-2016 en klaar is voor de opening van het ziekenhuis in 2017.

Minister Hilde Crevits : “De bouw van het nieuwe Heilig-Hartziekenhuis is een groot toekomstgericht project voor de stad Roeselare. We moeten ervoor zorgen dat de mobiliteit in de buurt goed geregeld wordt : voor de omwonenden, voor de patiënten, de bezoekers en de personeelsleden van het ziekenhuis en voor de werknemers van het Business Park, de KMO-zone en Nieuwe Abele Zuid. Vandaag heb ik burgemeester Martens van Roeselare en de directie van het ziekenhuis meegedeeld dat Vlaanderen de nodige kredieten vrij zal maken. Het gaat om een project van 7,5 miljoen euro. Ik reken er op dat de stad, het ziekenhuis en het Agentschap Wegen en Verkeer de handen in elkaar slaan om gezamenlijk tot een goede realisatie komen in functie van een veilig en vlot verkeer.”