Archief


Nood aan kortverblijf is groot: zelfs onderscheiding is niet voldoende!


West-Vlaanderen telt het hoogste aantal erkende kortverblijven. Toch is er, gezien de hoogste zorgbehoevendheid in onze provincie, nood aan meer woongelegenheden kortverblijf en een snellere invulling van de programmatie. Dat is wat ik schrijf in dit persbericht. Daarnaast stel ik voor om palliatieve kortverblijven per regio te plannen. Momenteel gebeurt dit nog te vrijblijvend.