Schepen in Roeselare


Roeselare investeert in veilige schoolomgevingen

Het staat buiten kijf dat een veilige en fietsvriendelijke schoolomgeving een prioriteit ...

Groener Stationsplein: bomen aangeplant !

Op 28 mei 2017 werden 17 Kaukasische vleugelnootbomen geplant op het vernieuwde ...

Vernieuwing stationsgebouw Roeselare gestart

15 januari 2016


Bij het begin van het stationsproject zijn de perrons verhoogd en comfortabele roltrappen en liften
geïnstalleerd. ...

Bredere terrasjes op de Grote Markt in Roeselare. Werken klaar op 18 april!

Persbericht januari 2016

De stad Roeselare heeft de ambitie om het fijnste winkelwandelcentrum van Vlaanderen te zijn. In het voorjaar ...

Start rioleringswerken Noordlaan Roeselare

Op 21 september 2015 starten de rioleringswerken in de Noordlaan, vanaf de Brugsesteenweg in de richting van de Hoogleedsesteenweg aan de binnenkant ...

Binnenkort WIFI in Roeselaars kernwinkelgebied

Woensdag 25 februari 2015 - In Roeselare bereidt de Stad volop de uitrol van gratis Wifi voor de bezoekers voor. In eerste instantie wordt dit gepland ...

Artikel Weekbode: ´Autoluw stadscentrum met meer ruimte voor fietsers´

In Roeselare is er veel veranderd op vlak van mobiliteit en woonontwikkeling. Het mobiliteits- en verkeerscirculatieplan dienen hieraan te worden ...

Huisvuil verwarmt straks Roeselaarse serres

Vandaag, vrijdag 12 december 2014, keurt de ministerraad van Vlaamse Regering een subsidie goed voor de bouw van een warmtenet in Roeselare. Dankzij ...

1ste editie ´Roeselare Vooruit´: nieuws uit de Roeselaarse Gemeenteraad

De Roeselaarse gemeenteraad komt 10 keer per jaar samen. Tijdens deze zitting worden niet alleen beslissingen genomen, de gemeenteraadsleden krijgen ...

Roeselare koopt nieuwe veegmachine aan

Woensdag 21 augustus 2013 nemen de stadsdiensten een gloednieuwe veegmachine in gebruik. De machine vervangt een bestaand en verouderd toestel dat ...

Nieuwe halte aan De Vink, Roeselare

Bij de besparingsronde van De Lijn in 2012 sneuvelde de bushalte van De Lijn aan de Vink te Roeselare (hoek Blinde Rodenbachstraat - Groene Herderstraat).

Als ...

Aanplanting bomen station gestart!

Om tegemoet te komen aan de vraag van omwonenden en bus- en treinreizigers naar meer groen in
de stationsomgeving, werden op 18 en 19 maart ...

Start heraanleg dorpskern Roeselare

MAANDAG START HERAANLEG DORPSKERN

PARKEER- EN FIETSSUGGESTIESTROKEN, MEER GROEN EN WEGVERSMALLINGEN

De herinrichting van de Oekense dorpskern ...

Roeselare Centraal: doorknippen verkeersas

Het station van Roeselare en omgeving ondergaat een grondige metamorfose. Aan het station passeerde heel veel doorgaand verkeer dat niet in de stationsbuurt ...

Project ´Managers van diversiteit´ goedgekeurd

Anderstalige nieuwkomers in Roeselare leren Nederlands in het Huis van het Nederlands, in het CVO of in het Centrum voor Basiseducatie.

Ze ...

Bestuursakkoord RSL 2018

De kiezer heeft zich op de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober uitgesproken. CD&V Roeselare gaf het beste van zichzelf en behaalde 12 ...

GRIET II online!

In juni lanceerde ik het eerste tijdschrift met de naam ´GRIET´. 

Het succes van dit magazine bracht me ertoe een tweede versie ...

546 nieuwe sociale woningen in 1 legislatuur

Reeds verschillende jaren is De Mandel de meest actieve bouwheer onder de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen. In augustus 2012 werden 2 nieuwe ...

Infonamiddag cardiologie, gezonde voeding en beweging

Op dinsdag 5 juni wordt een infonamiddag georganiseerd rond cardiologische aandoeningen, gezonde voeding en beweging in samenwerking met het H.-Hartziekenhuis ...

Roeselare nu hartveilig met AED-toestel

In België krijgen dagelijks ongeveer 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Amper 5 tot 10% van deze mensen, overleven. Belangrijke ...

Nieuw preventiepakket voor fuiven en evenementen

Midden februari 2012 werd het nieuwe preventiepakket voor fuiven en evenementen voorgesteld. Met dit pakket wil Stad Roeselare organisatoren een ...

Nieuwe reglementen buitenschoolse kinderopvang

De behoeftestudie Kinderopvang in Roeselare is ondertussen gekend. Momenteel wordt er op 2 fronten werk gemaakt van de aanbevelingen. Op de gemeenteraad ...

Visie ´brede school´ in praktijk

Reeds enige tijd doet een nieuwe visie van ‘brede school’ de ronde: waarom kinderen na school verhuizen van locatie? Na- en buitenschoolse opvang ...

CD&V bezoekt H.Hartziekenhuis

In de ‘Week van het Hart’ bezocht het CD&V-regiobestuur Roeselare-Tielt het Heilig-Hartziekenhuis te Roeselare. Het werkbezoek is een initiatief ...

Roeselare houdt het nuchter met ´Santé´

Op zaterdag 3 september vindt het eerste Roeselaarse stadsfestival plaats. Op TRAX kan je gratis A Brand en Das Pop aan het werk zien. We grijpen ...

4 nieuwe doorgangswoningen geopend

Via ‘doorgangswoningen’ wordt er tijdelijke opvang geboden aan inwoners in een crisissituatie. Met de opening van vier nieuwe appartementen in de ...

Stadsvernieuwing: operatie Collievijverpark gestart

Gedurende een jaar lang staat de Meiboomwijk in de kijker. Op 7 april 2011 begon De Mandel met de afbraak van de seniorenwoningen in de Dennestraat. ...

Folder: Steek energie in uw energie!

20 april 2011 - Op welke premies heb ik recht? Wat zijn de goedkoopste leningen op de markt? Hoe lees ik mijn energiefactuur? Met al deze vragen ...

Ontmoeting met Okra Beveren

Donderdag 17 februari 2011 - Op uitnodiging OKRA Beveren gaf ik een toelichting over het lokaal seniorenbeleid. De powerpoint ´En ze leefden ...

Behoefteonderzoek kinderopvang Roeselare klaar

In samenwerking met het HIVA (Hoger Instituut voor Arbeid) kwam er in onze stad een grondig behoefteonderzoek wat betreft kinderopvang. Op die manier ...

Korenbloemstraat is Roeselaars wijk van het jaar 2010

Vrijdag 18 februari 2011 - Er zijn voor elkaar, elkaar helpen waar nodig... Sociale netwerken zijn van vitaal belang.
  Het Roeselaars ...

Documenten Roeselaars Seniorenbeleid nu online!

Elke dag zet ik mij, samen met de seniorenadviesraad en de seniorenconsulent, in om een integraal seniorenbeleid te voeren in Roeselare.
  De ...

Vanaf 1 januari 2010: Premie Levenslang Wonen in Roeselare

Vrijdag 17 december 2010 - Vlaanderen vergrijst. In Roeselare willen we dit aanpakken door in tandem, met inwoner én stad, het woonpatrimonium aan ...

Bekijk archief