Schepen in Roeselare


1ste editie ´Roeselare Vooruit´: nieuws uit de Roeselaarse Gemeenteraad


De Roeselaarse gemeenteraad komt 10 keer per jaar samen. Tijdens deze zitting worden niet alleen beslissingen genomen, de gemeenteraadsleden krijgen ook de kans om vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen. De vertegenwoordigers interpelleren de schepenen over het door hen gevoerde beleid, of richten vragen van inwoners rechtstreeks tot de bevoegde schepen of burgemeester.

Vele beslissingen of vragen en antwoorden blijven voor u onzichtbaar. Daarom lanceert CD&V Roeselare de folder ´Roeselare Vooruit´. Met deze periodieke brochure willen we de inwoners informeren over de activiteiten van de CD&V-verkozenen in de gemeenteraad. De eerste edititie (juli 2014) kan u hier downloaden.

Reacties op deze eerste versie van ´Roeselare Vooruit´ zijn welkom via delfien.degroote@vlaamsparlement.be . Graag horen we over welke onderwerpen u meer wil vernemen via ´Roeselare vooruit´. Ook suggesties en feedback zijn welkom.

Hebt u vragen over het Roeselaarse beleid of over de werking van de gemeenteraad? Laat het ons weten via delfien.degroote@vlaamsparlement.be .

Alvast bedankt. We wensen u veel leesplezier!