Schepen in Roeselare


Artikel Weekbode: ´Autoluw stadscentrum met meer ruimte voor fietsers´


In Roeselare is er veel veranderd op vlak van mobiliteit en woonontwikkeling. Het mobiliteits- en verkeerscirculatieplan dienen hieraan te worden aangepast. Het wordt dus een cruciaal jaar voor de mobiliteit. Auto’s zullen nog welkom zijn in de stad, maar fietsers zullen meer ruimte krijgen en er komt meer groen. Klik hier voor het artikel over de Roeselaarse mobiliteit in De Weekbode.