Schepen in Roeselare


Binnenkort WIFI in Roeselaars kernwinkelgebied


Woensdag 25 februari 2015 - In Roeselare bereidt de Stad volop de uitrol van gratis Wifi voor de bezoekers voor. In eerste instantie wordt dit gepland voor het kernwinkelgebied. Bezoekers van de winkelstraten zullen in het volledige kernwinkelgebied toegang hebben tot gratis draadloos internet. Ondanks het steeds betere 3G en 4G aanbod is hier duidelijk nog behoefte aan bij het winkelende publiek. De uitrol van Wifi kadert in het kernplan voor de versterking van het kernwinkelgebied in het centrum, de aanleg wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het vernieuwen van de elektriciteitsvoorziening voor de kerstverlichting en de geluidsinstallatie in het winkelcentrum.

Om dit te realiseren werd in de budgetten van 2015 een bedrag van 50.000 € voorzien.

Om volledig conform de wetgeving op de privacy en de regels van het BIPT te kunnen werken wordt een beroep gedaan op een erkende externe partner. Hiervoor wordt nog in het voorjaar een aanbesteding uitgeschreven zodat het draadloze internet zeker in het najaar van 2015 zal gerealiseerd zijn.

De Wifi in het kernwinkelgebied is een eerste stap. In de toekomst wordt het draadloze internet stelselmatig uitgebreid. Uiteindelijk moeten binnen een paar jaar alle publieke locaties waar veel mensen samenkomen voorzien zijn van Wifi. Ook de deelgemeenten komen hierbij uiteraard aan bod.