Schepen in Roeselare


Roeselare investeert in veilige schoolomgevingen


vorigevolgende
Het staat buiten kijf dat een veilige en fietsvriendelijke schoolomgeving een prioriteit is voor de stad Roeselare. Daarom investeert het stadsbestuur sterk in mobiliteit, vooral in de omgeving van de Roeselaarse scholen. Vorig jaar werd de Hoogstraat, waar De Vlieger gevestigd is, onder handen genomen. Dit jaar kwam ook de Burgerschool aan bod toen de Kattenstraat als eerste fietsstraat van Roeselare werd ingericht. Deze zomer staan de schoolomgevingen van de Spanjeschool in de Vierwegstraat, de Vikingschool in de Groenestraat en STAP in de Meenseheirweg op de planning. 

  

Het stadsbestuur rust niet op haar lauweren. Ook in de zomer worden drie schoolomgevingen veiliger gemaakt.

In de Vierwegstraat wordt beperkt eenrichtingsverkeer behouden in de richting van de Zwaaikomstraat. Er wordt een fietspad aangelegd aan de kant van de school. Door het verbinden van het fietspad langs de Krommebeek met de fietsenstalling van de school, kunnen kinderen probleemloos de school binnen fietsen.

In de Groenestraat worden aparte fietspaden voorzien ter hoogte van de nieuwe toegang van de Vikingschool, namelijk tussen de Blauwvoetstraat en de Molenstraat. Deze fietspaden worden door middel van een fietssuggestiestrook doorgetrokken tot aan de A. Hansstraat. Fietsers kunnen zo veilig richting de fietsenstalling fietsen. De school voorziet ook een zoen- en vroemzone op eigen terrein.

Vanaf 1 september rijdt het vrachtverkeer voor de REO Veilig niet meer via de Groenestraat, maar via A. Hansstraat. Ook het fietspad dat Licht en Ruimte verbindt met de Kanunnik Duboisstraat wordt doorgetrokken tot aan de huidige toegang van de REO Veiling. Fietsers kunnen op deze manier vanuit de achterliggende wijk richting de school fietsen zonder conflict en dit te meer omdat het vrachtverkeer hier niet langer zal rijden. Nog een pluspunt is dat de zone 30 wordt uitgebreid tot de A. Hansstraat.

In de Meenseheirweg wordt een zoen- en vroemzone aangelegd zodat de muzikantjes van STAP veilig opgehaald of afgezet kunnen worden. Daarnaast wordt de huidige personeelsparking afgebakend door een slagboom, maar de fietser kunnen te allen tijde de fietsenstalling bereiken. De personeelsparking is bedoeld voor gedeeld gebruik: tijdens de openingsuren van de school is de parking bestemd voor het personeel en in het weekend of tijdens de vakantie kunnen de buurtbewoners er gebruik van maken.

Al deze plannen kwamen tot stand in overleg met de scholen. Door hun inzet en hulp kan het stadsbestuur deze projecten realiseren, want de dagelijkse inzet van de gemachtigde opzichters is van groot belang om alles in goede banen te kunnen leiden.

Deze maatregelen zullen de schoolomgevingen veiliger en fietsvriendelijker maken, maar ook de komende jaren blijft Roeselare zich engageren om de veiligheid in schoolomgevingen te optimaliseren. Dit willen we doen door in te spelen op specifieke noden of vragen vanuit het onderwijs. Bovendien werken we verder aan de weg naar school. Hiervoor is er onder andere een schoolfietsroutekaart opgemaakt die scholieren wijst op de beste fietsroute en op de knelpunten. 

 

(Foto: Jos)