Schepen in Roeselare


4 nieuwe doorgangswoningen geopend


Via ‘doorgangswoningen’ wordt er tijdelijke opvang geboden aan inwoners in een crisissituatie. Met de opening van vier nieuwe appartementen in de Karnemelkstraat verhoogt dit aanbod van 14 naar 18 doorgangswoningen.

Op korte termijn iets betaalbaar vinden op de private huurmarkt, is in een crisissituatie niet vanzelfsprekend. Bij sociale  huisvestingsmaatschappijen en bij OCMW´s zijn er lange wachtlijsten voor kandidaat-huurders. Sommige aanvragen zijn echter heel dringend, bijvoorbeeld door dreigende dakloosheid wegens uithuiszetting. Maar ook bij brand of natuurramp kunnen inwoners beroep doen op een doorgangswoning.

Het aantal aanvragen voor een doorgangswoning ligt de laatste jaren in stijgende lijn. Het OCMW kocht daarom twee huizen in de Karnemelkstraat aan met geld van de Nationale Loterij en uit het Stedenfonds. Medewerkers van het sociaal opleidings- en tewerkstellingsproject ´t Ateljee renoveerden deze tot vier doorgangsappartementen. Alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen kunnen er tijdelijk (maximaal 8 maanden) terecht in geval van acute crisissituatie. De inwoners krijgen er woonbegeleiding bij het zoeken naar een geschikte woning met een meer permanent karakter.

Met deze uitbreiding beschikt Roeselare nu over 19 nood- en doorgangswoningen. De stad Roeselare wil dit aanbod, in samenwerking met het OCMW en De Mandel gedurende de komende jaren optrekken tot een 30-tal woningen. In functie daarvan wordt de vastgoedmarkt continu opgevolgd. De aankoop van één of meerdere panden zal worden overwogen indien gunstige opportuniteiten zich voordoen.

Een doorgangswoning bewonen is niet gratis. Er wordt 12 euro per dag gevraagd, verhoogd met vijf euro per dag voor verbruik van water, elektriciteit en verwarming.