Schepen in Roeselare


Visie ´brede school´ in praktijk


Reeds enige tijd doet een nieuwe visie van ‘brede school’ de ronde: waarom kinderen na school verhuizen van locatie? Na- en buitenschoolse opvang op school organiseren, vermindert verkeersdrukte, stress bij de kinderen én kosten.

Roeselare zet deze mooie theorie nu ook om in praktijk. Door de sterke bevolkingsgroei in Roeselare, kampen de Roeselaarse basisscholen met een plaatstekort. Daarom wordt Basisschool De Vlieger uitgebreid met 3.150 m2 (excl. buitenruimte). Met de uitbreiding van Basisschool De Vlieger zullen bepaalde lokalen dubbel gebruikt worden, zodat de ruimte ook rendeert tijdens de vakanties en na schooluren. Op die manier moeten kinderen na school zich niet in alle drukte naar een andere locatie haasten. De lokalen staan niet leeg na schooltijd en tijdens vakanties. In deze ´brede school´ worden energie en warmte dubbel gebruikt.

Niet alle lokalen zullen dubbel gebruikt worden. Zo komen er bv. klassen, exclusief voor onderwijs, en ruimtes, exclusief voor kinderopvang.

De school is nagegaan welke lokalen dubbel gebruikt kunnen worden, en welke lokalen enkel voor de school kunnen dienen. Ook de kinderopvang maakte eenzelfde oefening. Naast eigen middelen maakt de stad ook gebruikt van subsidies voor promotiebouw (subsidiekanaal Vlaamse overheid).

Doelstelling is een realisatie van de Roeselaarse ´brede school´ in 2014.