Schepen in Roeselare


Nieuwe reglementen buitenschoolse kinderopvang


De behoeftestudie Kinderopvang in Roeselare is ondertussen gekend. Momenteel wordt er op 2 fronten werk gemaakt van de aanbevelingen. Op de gemeenteraad van maandag 28/11/2011 liggen volgende 2 reglementen op tafel:

 


 

Aanvragen kan men indienen bij het Sociaal Huis welwel, Zuidstraat 17, 8800 Roeselare.