Schepen in Roeselare


546 nieuwe sociale woningen in 1 legislatuur


Reeds verschillende jaren is De Mandel de meest actieve bouwheer onder de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen. In augustus 2012 werden 2 nieuwe realisaties, beide gelegen in de Roeselaarse binnenstad, voorgesteld.

Het eerste project betreft 13 nieuwbouw huurappartementen in de Veldstraat (zie foto).

Anderszijds konden ook recent 7 nieuwbouw huurappartementen in de Cichoreistraat in gebruik genomen worden.

De Vlaamse Regering legt de gemeenten in het kader van het Decreet Grond- en Pandenbeleid, een ´dwingend sociaal objectief´ op. Dit is het aantal sociale huur- en koopwoningen dat de gemeente tegen 2020 dient te realiseren. Van het objectief om met ingang van 2007 en tegen 2020, 500 bijkomende sociale woningen te realiseren in Roeselare, staat de teller, na de huidige oplevering en aankoop, op 324 gerealiseerde sociale woningen, naast 222 sociale woningen in opbouw, wat het totaal brengt op 546 .