Schepen in Roeselare


Project ´Managers van diversiteit´ goedgekeurd


Anderstalige nieuwkomers in Roeselare leren Nederlands in het Huis van het Nederlands, in het CVO of in het Centrum voor Basiseducatie.

Ze kunnen ook buiten de klasmuren Nederlands oefenen via dagdagelijkse gesprekken. Helaas schakelen mensen vaak te snel over naar een tussentaal (Engels, Frans of Duits) waardoor ze de leerstof niet in de praktijk kunnen trainen. Anderzijds worden zij soms in het dialect aangesproken, terwijl de anderstalige nieuwkomers Algemeen Nederlands leren in de klas.

 Stad Roeselare organiseert daarom vanaf september 2013 een campagne om Nederlands spreken en oefenen buiten de klasmuren aan te moedigen. De Roeselaarse inwoners, winkels en organisaties worden aangespoord om kansen te bieden aan de anderstalige die Nederlands wil leren. De Stad krijgt voor deze campagne 13.000 euro van de Vlaamse Overheid.

 Concreet zullen anderstaligen tijdens de campagneperiode een ´spaarkaart´ kunnen bijhouden. Per keer dat ze in een winkel of dienst een gesprek voeren in het Nederlands, krijgen ze een stempel. Een volle spaarkaart maakt kans op een prijs.