Vlaams volksvertegenwoordiger


Rapport ´Goed gekoppeld?´


 

Klik hier voor de WTV-reportage.

Niet zelden worden hoogbejaarde koppels gescheiden bij een opname in een woonzorgcentrum. De andere, minder of niet-hulpbehoevende partner blijft thuis alleen achter. Vaak is dat voor koppels een mentale opdoffer. Daarom lanceerde de CD&V-fractie het voorstel om het ‘recht op een gezinsleven’ ook binnen een woonzorgcentra mogelijk te maken. Samen met mijn collega´s Sonja Claes, Katrien Schryvers, Karin Brouwers en Cindy Franssen bevroeg ik alle Vlaamse woonzorgcentra over het aanbod en de nood aan dergelijke opvang voor hoogbejaarde koppels. Ik nam de West-Vlaamse sector onder de loep.


Resultaten van de enquête in een notendop:

1. Responsgraad: 239 van de 748 woonzorgcentra in Vlaanderen (of 31,95% van het totaal aantal woonzorgcentra) namen deel aan de bevraging. In West-Vlaanderen reageerden 50 woonzorgcentra (31,6%) op de enquête.

2. In de bevraagde woonzorgcentra (Vlaanderen) zijn 7,53% van de bewoners koppels. Geëxtrapoleerd naar Vlaanderen gaat het om 2.590 koppels (5.180 mensen) op een totale erkende capaciteit van 68.809 woongelegenheden. West-Vlaanderen volgt deze tendens met een score van 7,51%.

3. 1.526 bewoners (op 24.176) hebben nog een partner die elders verblijft (veelal in de thuissituatie). 149 van hen zijn vragende partij voor opname van deze partner. Dat is ongeveer 10%. In West-Vlaanderen zou het gaan om 109 vragen. In onze provincie zijn er 1.006 bewoners met elders een partner.

4. In totaliteit zijn er 2.842 koppels (of 5.685 personen) die op de wachtlijst van de bevraagde woonzorgcentra geregistreerd staan. Dit is 19,67% van de totale wachtlijstpopulatie van de bevraagde rusthuizen (5.684/28.895). Aangezien de meeste mensen zich op gemiddeld 3 wachtlijsten inschrijven, kan ervan worden uitgegaan dat het aantal uniek wachtenden in Vlaanderen van dezelfde grootteorde is. Voor West-Vlaanderen: 1578 mensen en dat is hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Er werd een onderscheid gemaakt tussen preventieve registraties en dringende registraties. 22,7% (647/2.842) van de koppels vragen om een dringende opname. De overige vragen zijn preventieve vragen om opname. In West-Vlaanderen gaat het om 260 mensen.

5. De respondent-woonzorgcentra geven aan dat zij in totaliteit 3.069 kamers ter beschikking hebben die geschikt zijn voor de opvang van een koppel (op een totaal van 21.540 kamers is dit 14,2% van de kamers). De kamers geschikt voor de opvang van een koppel zijn telkens minimaal 28m² groot.

Het is echter een foute veronderstelling dat enkel gekoppelde kamers of tweepersoonskamers geschikt zijn voor de opvang van koppels. Soms is het een bewuste keuze van het woonzorgcentrum en/of de bewoners om in individuele kamers opgevangen te worden. Opvallend is dat in West-Vlaanderen de oppervlakte van de kamers gemiddeld kleiner zijn en er meer meerpersoonskamers aanwezig zijn.

6. Van de 239 bevraagde respondenten hanteren 111 woonzorgcentra een speciale prijs voor koppels. Dit is 46,44%. De meeste woonzorgcentra zijn dan ook bewust bezig met deze problematiek.

De gemiddelde dagprijs bij opname in een éénpersoonskamer, tweepersoonskamer of gekoppelde kamer bedraagt respectievelijk 50,33 euro (47.23 voor West-Vl), 44,18 euro (41.70 voor West-Vl), en 43,62 euro (42.91 voor West-Vl). In geval van opname van een koppel bedraagt de gemiddelde dagprijs per persoon 39,41 euro. Dit komt neer op een korting van respectievelijk 10,92 euro, van 4,77 of van 4,21 euro per persoon per dag.

6. Zeker in het geval van koppels worden lage zorgprofielen (O/A-profiel) wél opgenomen.
Voor 1.468 bewoners die deel uitmaken van een koppel in een woonzorgcentrum werd aangegeven wat het zorgprofiel is. Van al deze bewoners heeft 35,08% een lichter zorgprofiel (O of A). Het meest voorkomende zorgprofiel is zorgprofiel B (30,31%). De overige zwaarste zorgprofielen (C, Cc en Cd) zijn in zijn totaliteit goed voor 34,61% van de koppels opgenomen in de steekproef.

De resultaten van de enquete vindt u in het dossier ´Goed gekoppeld?´.