Vlaams volksvertegenwoordiger


Toelichting CADO voor CD&V Zuienkerke


Op uitnodiging van Michael Bossuyt, voorzitter van de West-Vlaamse CD&V-senioren, gaf ik op 10 september een toelichting over ´Zorg in landelijke gebieden´. Ook het nieuwe zorgconcept ´CADO´ kwam aan bod.

Dagopvang voor hulpbehoevende senioren is inmiddels goed ingeburgerd in Vlaanderen. De hulpbehoevende gaat overdag naar een dagverzorgingscentrum, dat aanleunt bij een woonzorgcentrum. ’s Avonds en in het weekend verblijft deze persoon thuis, in bekende omgeving. Op middellange termijn wil minister Vandeurzen in elke gemeente een dagverzorgingscentrum realiseren.

Nieuw is CADO. Dit staat voor ‘Collectieve Autonome Dagopvang’. Deze experimentele werkvorm maakt sinds eind 2012 structureel deel uit van het Vlaams Welzijnsbeleid.

Naast de woonzorgcentra kunnen nu ook erkende diensten voor gezinszorg, zoals Familiehulp, een dagverzorgingscentrum uitbaten. Een verzorgende van een dienst voor gezinszorg kan zo tegelijkertijd zorg aanbieden aan gemiddeld 4 bezoekers per uur. Deze vorm van dagverzorgingscentrum is puur Vlaams wat de erkenning en de financiering betreft. Het gaat dus om kleinschalige initiatieven die samenwerken met een thuiszorgdienst of een ouderenvoorziening. De kloof tussen thuismilieu en zorgcentrum wordt kleiner. De bezoeker en de verzorgende maken er een gezellige, huiselijke dag van. Kortom, CADO is een ‘cadeau’ voor mantelzorger en hulpbehoevenden.

Klik hier voor de voorstelling.