Vlaams volksvertegenwoordiger


Gewijzigde voorwaarden Vlaamse Woonlening vanaf 1 juni


De Vlaamse Regering voorziet vanaf 1 juni extra middelen voor de bijzondere sociale leningen. Aan die extra middelen is een wijziging gekoppeld van een aantal voorwaarden in het huidige leningenbesluit.

Deze telex van de VMSW somt de wijzigingen op:

  • de referentierentevoet wijzigt naar OLO 20 jaar
  • de maximum- en minimumrentevoet worden verhoogd
  • de bijzondere sociale leningen worden sneller en vaker herzien
  • de ontlener moet een minimuminkomen hebben van 10.000 euro