Vlaams volksvertegenwoordiger


6 op 10 huisvestingsmaatschappijen moeten op zoek naar meer vrouwen


Persbericht 18 februari 2015 - Op vandaag gelden er geen quota voor de samenstelling van de raden van bestuur van sociale huisvestingsmaatschappijen. Vorige legislatuur (16 mei 2014) voerde de Vlaamse Regering een quotum in, waaraan huisvestingsmaatschappijen moeten voldoen tegen 1 januari 2016. Concreet moet één derde (of 33%) van de leden van de raden van bestuur van het vrouwelijke geslacht zijn.

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans blijkt dat op vandaag 42 op een totaal van 100 maatschappijen reeds voldoen aan dit quotum. 58 maatschappijen zullen dus bij de hersamenstelling van hun raad van bestuur op zoek moeten gaan naar meer vrouwelijke leden. De hersamenstelling zal in principe plaatsvinden bij de algemene vergadering van april of mei 2015. Naast het genderevenwicht moeten de raden van bestuur ook krimpen, naar maximaal 13, 9 of 5 bestuurders afhankelijk van het aantal gerealiseerde koopwoningen of verhuurde sociale huurwoningen.

In totaal, gecumuleerd op Vlaams niveau, zijn 417 van de 1.385 bestuursleden vrouwen; of nét 1 op 3. Op provinciaal niveau telt enkel Vlaams-Brabant voldoende vrouwelijke bestuursleden (totaal van de maatschappijen in deze provincie). Per provincie bedraagt het gemiddelde aandeel aan vrouwelijke leden in de raad van bestuur:
  • Vlaams-Brabant: 36,90%
  • West-Vlaanderen: 31,49%
  • Antwerpen: 28,61%
  • Limburg: 28,42%
  • Oost-Vlaanderen: 27,83%
In 6 op de 100 sociale huisvestingsmaatschappijen hebben vrouwen de bovenhand (>50 %).

“De meeste maatschappijen behalen de norm of schommelen er net onder”, zo reageert Vlaams Parlementslid Griet Coppé (CD&V), “Ik verwacht echter dat maatschappijen inspanningen blijven leveren om hun raden van bestuur te bevolken met voldoende vrouwen. Een raad van bestuur met voornamelijk mannelijke leden is immers niet meer van deze tijd. Ook in de afgeslankte raden moet het genderevenwicht gerealiseerd worden. Op lange termijn dienen we zelfs te streven naar een 50%-verhouding tussen mannen en vrouwen.”

Klik hier voor het persbericht.

Klik hier voor parlementaire vraag en antwoord.