Vlaams volksvertegenwoordiger


Zorgethiek structureel verankeren!


vorigevolgende

In de beleidsbrief Welzijn 2011 laat me op mijn honger wat zorgethiek betreft. Er is wel aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorgsector, maar zorgethisch handelen, als relatie tussen patiënt en zorggever, vind ik er niet in terug.

Groot was dan ook mijn vreugde toen ik hoorde dat Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, ingaat een bezoek plant aan zorgethisch labo sTimul (www.stimul.be). Dat wordt ongetwijfeld een gelegenheid om de minister nogmaals te vragen om goede projecten structureel te laten groeien, en zorgethiek in Vlaanderen te verankeren.