Vlaams volksvertegenwoordiger


Bespreking Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014


11 januari 2011 - In de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bespraken we vandaag het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014. Dit document stippelt de langetermijnvisie van de Vlaamse regering ten aanzien van de actieve senioren uit. Het kwam tot stand door middel van een ruime bevraging bij de senioren zelf en met medewerking van hun middenveld. Er werd uitgegaan van een integrale aanpak. Het Vlaams Ouderenbeleidsplan bespreekt niet één, maar verschillende thema´s: cultuur; informatie, inspraak en participatie; wonen en energie; armoede en sociale bescherming; ...
 
Ik maakte van de bespreking gebruik om een aantal bedenkingen te formuleren. Ik focuste me daarbij op 4 terreinen:
1. de zorg die ouderen zelf moeten dragen
2. mobiliteit en toegankelijkheid als noodzakelijke voorwaarde tot participatie
3. de verborgen zorgafhankelijkheid, voornamelijk in een aantal plattelandsgebieden
4. senioren van nu en straks... vooral divers!
 
De volledige bespreking kan je nalezen door te klikken op ´download meer´.