Vlaams volksvertegenwoordiger


Zorgen over zorglast aan de kust


Vlaanderen heeft te maken met een vergrijzingsgolf. In het bijzonder voelt de kuststreek dit. In 2020 zal bijvoorbeeld bijna 40 procent van de inwoners van Koksijde 65 jaar of ouder zijn. Dat is een stijging met 10 procentpunten ten opzichte van 2010. Voor de andere kustgemeenten komt men tot een gelijkaardig besluit.
 
Voor de thuiszorgdiensten in deze regio betekent dit een extra vraag naar poets- en gezinshulp. Momenteel worden de programmacijfers voor het verdelen van uren gezins- en thuiszorg berekend op basis van het aantal gedomicilieerde inwoners. Daarbij speelt een verschillende weging naargelang de leeftijd van de inwoners, maar seizoensbejaarden of zomeroverwinteraars worden echter niet in rekening gebracht. Nochtans zakken er in de zomermaanden heel wat senioren af naar de kust.

Ik confronteerde de minister met deze toegenomen vraag. Zijn antwoord lees je bij ´Download meer´.