Vlaams volksvertegenwoordiger


Week van de Vrijwilliger: vrijwilligers Palliatieve Thuiszorg Roeselare in de picture


2 maart 2011 - Het werk van veel vrijwilligers maakt dat onze maatschappij een samenleving wordt, in de letterlijke betekenis van het woord. Onbetaalde inzet in verenigingen, de ruime sociaal-culturele sector,… maken meer momenten tot feestmomenten. Maar ook in zorgsituaties is de helpende hand van een vrijwilliger onontbeerlijk. Vaak gaat het hier absoluut niet om feestmomenten

Mantelzorg is daarvan een uitstekend voorbeeld. En het werk van vrijwilligers bij de netwerken Palliatieve Zorg, zoals het Palliatief Netwerk De Mantel vzw in Roeselare, helpt mensen om op een menselijke en kwalitatieve wijze de moeilijke fase van het levenseinde te overbruggen.
 
Een vorm van inzet die zeer intens is en nooit in de schijnwerpers staat.
Een goede reden om deze gedreven vrijwilligers tijdens de Week van de Vrijwilliger te bedanken en in de bloemetjes te zetten.

Vrijwilligers in de Palliatieve Thuiszorg

Veronique Hoste, netwerkcoördinator van het Palliatieve Netwerk De Mantel vzw, omschrijft de rol van het vrijwilligerswerk binnen De Mantel als volgt: “De vrijwilligers van de Palliatieve thuiszorg De Mantel staan in voor de ondersteuning van palliatieve patiënten en hun familie die thuis wensen te blijven tijdens het ziek zijn. In samenspraak met het professioneel team zijn de vrijwilligers opgeleid om palliatieve patiënten bij te staan in hun emotionele, sociale en praktische noden. Zij hebben een belangrijke signaalfunctie naar het professioneel netwerk dat rond elke patiënt die ernstig ziek is, wordt uitgebouwd. Dankzij de belangrijke bijdrage van deze vrijwillige medewerkers in combinatie met een intense samenwerking met de bestaande thuiszorgdiensten kunnen we het voor mensen mogelijk maken dat ze thuis kunnen blijven tot op het einde van hun leven. Onze vrijwilligers zijn diegenen die net dat ietsje meer kunnen verwezenlijken voor de ernstig zieken thuis.”

Precies omdat heel veel mensen de wens uitspreken in de thuisomgeving te kunnen afscheid nemen van het leven, is de nood aan begeleiding en dus vrijwilligers groot.

Resolutie Palliatieve Thuiszorg

Waar vrijwilligers een direct persoonlijk engagement nemen in de palliatieve zorg, wil ik als volksvertegenwoordiger engagement nemen op het politieke niveau ten aanzien van dit soort zorg. Binnen de Commissie Welzijn werd de resolutie over Palliatieve Thuiszorg geagendeerd. Een gevolg hiervan is een hoorzitting binnen het Vlaams Parlement waar diverse professionelen kans krijgen hun noden en verwachtingen ten aanzien van de Vlaamse Overheid duidelijk te maken.

De resolutie waarvan ik initiatiefnemer en hoofdondertekenaar ben, wil vooral de thuiszorg meer ondersteuning geven en de vorming- en opleidingsvereisten meer in harmonie brengen met de arbeidslast. Tekenend is ook dat ik pleit voor de afschaffing van de quota, die wegens de groeiende aandacht en vraag naar palliatieve thuiszorg volledig achterhaald zijn.
Op deze manier wil ik het werk van vrijwilligers én verpleegkundigen binnen de palliatieve zorg meer kansen en ondersteuning geven.

De volledige tekst van de resolutie vindt u hier.
 
Palliatief netwerk vzw De Mantel
DC Ten Elsberge
Mandellaan 101
8800 Roeselare TEST