Vlaams volksvertegenwoordiger


CAW West-Vlaanderen: Buitenbeentje krijgt prioriteit


In maart 2011 maakte minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zijn plannen voor een hervorming van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), bekend. In de toekomst zullen de CAW’s op een andere schaal, grosso modo op provinciaal vlak, werken. West-Vlaanderen vormt hierop een uitzondering. Uit navraag van Griet Coppé belooft de minister bijkomende middelen voor onze regio.

We kennen het CAW o.a. van hun laagdrempelig eerstelijnsonthaal, als aanspreekpunt seksueel misbruik, hun aandacht voor crisisopvang en voor preventieve woonbegeleiding, enz.

Een nieuw uitzicht voor CAW

Belangrijkste wijziging in dit plan betreft de nieuwe geografische verdeling van de diverse CAW-regio’s. Dit is nodig om de bestaande zorgregio’s en samenwerkingsverbanden op elkaar af te stemmen met het oog op een complete, toegankelijke, evenwichtige en efficiënt professionele werking.

Als lid van de commissie Welzijn volgde Griet Coppé dit dossier zorgvuldig op. “Uit de nota bleek immers dat het aantal beroepskrachten binnen de regio Oostende-Roeselare (0,93 VTE per 10.000 inwoners) ver beneden het Vlaams gemiddelde (1,55 VTE per 10.000 inwoners) lag. Qua opdeling vormt onze regio een uitzondering”, aldus het Vlaams parlementslid. “Anderzijds gaf de minister in zijn nota te kennen dat hij – wat subsidies betrof – altijd de provinciale kaart zou trekken. En dat diende toch even te worden verduidelijkt.”

Binnen de nota krijgt West-Vlaanderen drie in plaats van zes CAW-werkgebieden:

• Fusie van CAW regio Brugge met CAW Middenkust tot ‘CAW regio Brugge-Oostende’. Hierin zitten de kleinstedelijke zorgregio’s: Blankenberge, Brugge, Torhout, Knokke-Heist, Oostende.
• Fusie van CAW Papaver en CAW Midden-West-Vlaanderen tot ‘CAW regio Westhoek - De Papaver - Midden-West-Vlaanderen’. Hierin zitten de kleinstedelijke zorgregio’s: Veurne, Diksmuide, Ieper, Poperinge, Roeselare , Izegem, Tielt.
• Fusie van CAW Stimulans en CAW Piramide tot ‘CAW regio Kortrijk’. Hierin zitten de kleinstedelijke zorgregio’s: Kortrijk, Menen, Waregem.

West-Vlaanderen: uitzondering

Met deze indeling strandt de nieuwe regio Oostende-Roeselare op een huidige bezetting van 0,93 VTE per 10.000 inwoners. Dat is de laagste bezettingsgraad in Vlaanderen en ligt ook veel lager dan de bezettingsgraad elders in de provincie West-Vlaanderen. Daarnaast vormt deze indeling een buitenbeentje omdat de gemeenten in 3 verschillende gerechtelijke arrondissementen vallen.

“Het was dan ook mijn bekommernis of de minister wel voldoende aandacht zou besteden aan de onderbezetting in de regio Oostende-Roeselare, rekening houdende met de complexe gerechtelijke arrondissementele samenstelling van deze regio”, stelt Griet Coppé. “Als antwoord op de schriftelijke vragen kwam de belofte van minister Jo Vandeurzen om prioritair middelen te voorzien voor de regio Oostende-Roeselare. De eerste extra middelen zullen in de loop van 2011 worden toegekend. Uiteraard zal ik, in overleg met het werkveld deze situatie van nabij opvolgen.”

 

(Op de foto: de vrijwilligers van CAW op bezoek in het Vlaams Parlement)