Vlaams volksvertegenwoordiger


Naar een taaltest voor buitenlandse verpleegkundigen?


Bijna 1 op 5 zorgvoorzieningen heeft buitenlandse verpleegkundigen in dienst. De taalkennis is daarbij het grootste struikelblok. Minister Jo Vandeurzen laat onderzoeken of een taaltest wettelijk kan. De minister gaf deze antwoorden in reactie op mijn vraag om uitleg in de commissie

De personeelskrapte in de zorgsector is een algemeen bekend probleem. Met het Vlaams Actieplan ‘Werkgelegenheid in de zorgsector’ van 12 mei 2010 wil de Vlaamse regering eerst inzetten op voldoende instroom, doorstroom en retentiebeleid.

Het inzetten van buitenlandse zorgverstrekkers is dan wel geen prioriteit, het is echter een onvermijdelijke realiteit in een EU met vrij verkeer van werknemers. “Dit vraagt een globaal kader voor arbeidsmigratie in de zorg, gezien de huidige ervaringen niet onverdeeld positief zijn”, stelt Griet Coppé. “Zo zorgt een gebrekkige kennis van het Nederlands voor miscommunicatie tussen zorgverlener en -verstrekker, en tussen personeel onderling. Eveneens stelde minister Muyters onlangs in de commissie dat, wie beroep doet op een niet-erkend uitzendbureau, bijvoorbeeld voor Bulgaarse en Poolse werknemers in de thuiszorg, mogelijks hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de betaling van de sociale schulden. Ten slotte doken al verhalen op over ontoereikende taallessen via Skype, verpleegkundigen die hier gedropt worden, of zelf bedreigd worden. Uiteraard kan dit niet door de beugel.”

Lees hier verder.