Voorzitter SHM De Mandel (tot maart 2013)


Huursubsidies blijven belangrijk!


vorigevolgende
In Roeselare bestaat er reeds geruime tijd een rechtstreekse huursubsidie aan mensen die wachten op een sociale woning. De tussenkomst laat mensen met een beperkt inkomen toe vlotter een woning te huren op de dure private markt, tot een sociale woning hen is toegewezen. De premie bedraagt 250 euro voor wie minstens 5 jaar op de wachtlijst staat.

Vlaams minister Freya Van den Bossche vindt dit een goed voorbeeld en wil de huursubsidie veralgemenen over heel Vlaanderen. Voor 2011 trekt ze hiervoor 11 miljoen euro uit. Dit initiatief juich ik toe, maar ik pleit voor een toekenning door de steden en gemeenten. Zij beschikken immers over kennis van de plaatselijke woonmarkt en de vragende bewoners. Daarnaast kan de huursubsidie dan ook ingepast worden als één instrument in een ruimer beleid.