Voorzitter SHM De Mandel (tot maart 2013)


De Mandel n° 1 in de realisatie van huurwoningen


3 maart 2001 - In heel Vlaanderen is er geen enkele sociale huisvestingsmaatschappij die meer sociale huurwoningen realiseert dan De Mandel. Dat blijkt uit cijfers die ik bij minister Freya Van den Bossche opvroeg.
 
Met het decreet Grond- en Pandenbeleid uit 2009 wil de Vlaamse regering tegen 2020 48.000 extra sociale huurwoningen, 21.000 extra sociale koopwoningen en 1.000 extra sociale kavels realiseren. Ondertussen zijn we 2 jaar verder en polste Vlaams volksvertegenwoordiger Griet Coppé naar de stand van zaken. In de top 10 van meest actieve sociale huisvestingsmaatschappijen, neemt De Mandel het voortouw. Met de realisatie van 206 sociale woningen in 2009 en 2010 is de huisvestingsmaatschappij de meest productieve maatschappij in Vlaanderen. Daarmee realiseerde De Mandel bijna evenveel woningen als er in de hele provincie Vlaams-Brabant (233) bijkwamen.

In heel West-Vlaanderen werden in totaal 821 sociale huurwoningen gebouwd. Met dit cijfer volgt onze provincie kort op Oost-Vlaanderen dat de leiding neemt (855). De Mandel is goed voor 1/4de van de extra sociale woningen in West-Vlaanderen. Een Vlaamse voortgangtoets komt er in 2012.

206 sociale woningen op 2 jaar tijd

Wat sociale koopwoningen betreft, bouwde De Mandel 33 bijkomende woningen in de periode 2009-2010. In West-Vlaanderen waren dat er 219.

“Belangrijk in dit verhaal is dat kwantiteit niet ten koste van kwaliteit”, was mijn reactie hierop. “De sociale huisvestingssector is onderheven aan strenge kwaliteitsnormen. Het is dus een uitdaging om met een gelimiteerd budget een hoge kwaliteit te leveren.” Ook in 2011 meandert De Mandel 2011 aan een hoog tempo. “Een aantal projecten zijn instapklaar. Binnenkort kan de toewijzing van de nieuwe woningen in de Tramstraat gebeuren. Ook de projecten in de H.Horriestraat en Sneyssenstraat raken in een stroomversnelling. Tot slot voert De Mandel een bedrijvig renovatiebeleid”.

5 jaar wachten

Ondanks deze inspanningen blijven de wachtlijsten bij De Mandel lang. Het is gemiddeld 5 jaar wachten op een sociale woning. “Ik raad dan ook aan alle geïnteresseerden om zich tijdig in te schrijven. Zelf bekijk ik met de commissie Wonen van het Vlaams parlement hoe investeringen en uitvoeringen in sociale huisvestingsprojecten sneller kunnen. Met mijn ervaring uit de praktijk probeer ik in deze discussie de nodige input te geven.”TEST