Voorzitter SHM De Mandel (tot maart 2013)


416 toewijzingen op 1 jaar tijd bij De Mandel


De start van de verlofperiode vormt een moment om terug te blikken op het afgelopen werkjaar.

Huisvestingsmaatschappij De Mandel wees sinds september 2010 356 huurwoningen toe aan kandidaat-huurders, waarvan 116 in Roeselare. Zodoende bezorgde De Mandel aan ongeveer 1000 mensen een dak boven het hoofd. 13 gezinnen kregen onlangs de sleutels van hun nieuwe huurwoning in de Tramstraat (project Dumont-Wyckhuyse). 36 huurappartementen en 50 garages, eveneens op die site gelegen, worden komende weken toegewezen.

Ook het project op de Kapelhoek, in de Hazelstraat en Heidestraat, kan worden afgerond. In de 8 sociale gezinswoningen, ontworpen door architecte Dewanckele, zullen binnenkort 8 gezinnen hun thuis vinden (zie foto). Gelegen in een private verkaveling, is dit sociale mix op zijn best. Een beslissing van ´grond- en pandenfilosofie´ avant-la-lettre.

Tot 21 juli 2011 staat de toewijzing van nog ongeveer 60 sociale woningen op het programma, waarvan circa 40 in Roeselare.

In totaal zal De Mandel afgelopen jaar dus aan 416 alleenstaanden of gezinnen een sociale huurwoning toegewezen hebben. Dit komt neer op meer dan 1 woning per dag! Een mooi rapport na een jaar hard werken...

Wanneer kandidaat-huurders zich inschrijven op de wachtlijst van De Mandel, kunnen zij hun voorkeuren wat betreft gemeente of wijk aanduiden. Per wijk of huis wordt een chronologische rangschikking bijgehouden. Hoe meer toewijzingen, hoe sneller kandidaat-huurders een sociale woning kunnen betrekken. Wanneer de kandidaat-huurder op plaats 1 staat, wordt het vrijgekomen, gerenoveerd of nieuw huis aan hen toegewezen. Zij kunnen die toewijzing slechts 1 keer weigeren.