Voorzitter SHM De Mandel (tot maart 2013)


De Mandel: proactief beleid tegen huurachterstal


Bij de start van een nieuw jaar horen goede voornemens. Een nieuwe folder van De Mandel herinnert haar huurders aan hun verantwoordelijkheid om tijdig de huur te betalen. Het blijft echter niet bij goede voornemens: wie in gebreke blijft, wordt uitgenodigd bij een commissie en gevraagd een afbetalingsplan te volgen.

Rechten en plichten

Huurders bij De Mandel genieten van een voordeliger huur in vergelijking met de private huurmarkt. De maandelijkse huurprijs is immers berekend op basis van hun inkomen. Zij dienen evenwel deze huur op tijd, zijnde voor de 10de van de maand, te betalen. Met een vernieuwd beleid wil De Mandel kort op de bal spelen. Ook in het belang van de huurders is het cruciaal erger (hogere afbetalingskosten, gerechtskosten, …) te voorkomen.

De brochure vind je hier. 

 

De vernieuwde werkwijze ziet er als volgt uit:

  • Betaal de huur bij voorkeur als eerste uitgave, en zeker voor de 10de van de maand.
  • Bij niet-betaling krijgt men op de 12de dag van de maand een eerste herinnering.
  • Bij aanhoudende wanbetaling krijgt men op de 20ste van de maand een aangetekende ingebrekestelling (kostprijs: 12,5 euro).
  • Bij aanhoudende wanbetaling beslist De Mandel een procedure voor het vredegerecht te starten. Dit kan leiden tot een afbetalingsplan, maar ook het ontbinden van de huurovereenkomst of zelfs een uithuiszetting behoren tot de mogelijkheden. 
  • Bij een afbetalingsplan dient de achterstal op korte termijn ingehaald en stipt opgevolgd worden.

Een woning hebben is een must, betaal dus op tijd en wees gerust!