Beleidsdomeinen


Als Vlaams volksvertegenwoordiger is het voor mij verrijkend op de concrete kennis en ervaring uit een centrumstad te kunnen terugvallen, als toets en als inspiratie.
Als schepen van een centrumstad, is het voor mij verrijkend kennis te maken en mee te werken aan een beleid op lange termijn en daarop vlug in te spelen bij nieuwe realisaties in onze stad.

Als volksvertegenwoordiger ben ik effectief lid van de Commissie Wonen en plaatsvervangend lid van de Commissie Welzijn. Ik kan terugvallen op jarenlange ervaring als Schepen van Welzijn en Wonen, en als voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij de Mandel.
Op Vlaams niveau ben ik sterk bezig met:
  • Seniorenbeleid: de verzilvering van de maatschappij als kracht en uitdaging. Hierbij vind ik het werken aan een inclusief beleid van belang. Senioren zijn geen restgroep, ze zijn aanwezig in alle segmenten van de samenleving.
  • Zorg, zorgethiek en werken in de zorgsector: hoe organiseren we de zorg voor anderen en hoe zorgen we voor kwaliteit van zorg? Dat zijn voor mij de belangrijkste vragen.
  • Kinderopvang
  • Sociale huisvesting: een goed en betaalbaar onderdak voor iedereen.

In Roeselare ben ik als schepen verantwoordelijk voor:
  • Openbare werken
  • Mobiliteit
  • ICT
  • Interne Kwaliteitszorg