Waar ik voor sta


Constructief, concreet, correct. Dat is wat je van mij mag verwachten.

Constructief werken betekent voor mij opbouwen in overleg met mensen. Luisteren, noden detecteren, een draagvlak zoeken voor oplossingen, feedback inbouwen… In politiek ben je soms alleen, maar je doet het nooit alleen. Altijd betekent werken samenwerken: binnen een partij, een fractie, een coalitie, een commissie, een parlement. En altijd betekent werken in politiek, luisteren naar de mensen die je een mandaat geven. Een mandaat om van een maatschappij een samenleving te maken.

Concreet werken, is mijn dada. Ik ben niet het type politica van de ‘Grote Beschouwingen’. Ik heb het eerder voor concrete stappen die het leven van mensen daadwerkelijk verbeteren. Zo gezegd, is zo gedaan. Iedere belofte maakt schuld.
Ik kies voor een sociaal geïntegreerd beleid, met structurele inspraakmomenten en ruimte voor feedback. Sociale problemen zijn als tumoren: ze groeien sneller dan je denkt en tasten het innerlijk weefsel van onze samenleving aan! Dat vraagt om een snelle, adequate aanpak.

Correct werken betekent voor mij eerlijk zijn in wat je zegt en doet, en ook in hoe je het doet.