Dossiers


Conceptnota Mantelzorg

Maart 2012 - Mantelzorg is zorg die wordt vrijwillig en dus onbezoldigd wordt opgenomen voor mensen met wie een emotionele band bestaat (familie, vrienden, buren,…). Mantelzorg is een essentiële schakel in de zorgketen en dus hebben overheden de plicht om zorg te dragen voor mantelzorgers. Studies tonen immers aan dat mantelzorgers met een langdurig en intensief engagement vaak zelf onderuit gaan.

Veel lokale overheden (steden en gemeenten, sommige provincies) hebben een systeem voor mantelzorgpremies uitgedokterd. Beter is: een ‘mantelzorgcompliment’ als vorm van waardering voor het onbetaalbare werk van de mantelzorgers. Volgens mij moet de zorg voor mantelzorg op een meer gestructureerde manier verlopen. Er is dringend nood aan meer ondersteuning (psychologisch, uitwisseling van ervaringen met lotgenoten) en respijtmogelijkheden (kortverblijf, oppashulp). Ook mag het opnemen van mantelzorg geen opportuniteitskosten veroorzaken wat je loopbaan op de arbeidsmarkt betreft.

Hierover schreef ik deze conceptnota ‘Mantelzorg’. Jouw ervaring en reactie is welkom!

Route 65

Een droomjob, die onderschat wordt.

Ozonnota: een visie op kinderopvang

Januari 2010 - Naar aanleiding van het toekomstige Kaderdecreet Voorschoolse Kinderopvang schreef ik mijn visie op kinderopvang neer in dit document.Voor nadenken is zuurstof nodig: O2. Voor nadenken over kinderopvang is meer nodig: O3. Kinderopvang is ook een taak van 3: zowel ouders, opvang en onderwijs hebben hun verantwoordelijkheid.