Parlementaire vragen


Wat?

Het Vlaams Parlement is bevoegd voor Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap. Het parlement bespreekt dus zowel gewestelijke (bv. wonen) als gemeenschapsbevoegdheden (bv. welzijn). Concreet organiseert het parlement het Vlaamse onderwijs, de ruimtelijke indeling van Vlaanderen, het sociaal woonbeleid in Vlaanderen, kinderopvang in Vlaanderen en Brussel, ... Ze doet dit door het stemmen van 'decreten'. Dit zijn 'wetten' op Vlaams niveau.

Naast wetgever is het Vlaams Parlement ook controle-orgaan van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bestaat uit de minister-president, Geert Bourgeois, en zijn ministers. De regering moet de 'decreten' uitvoeren. Zo staat de minister van onderwijs, Hilde Crevits, in voor het onderwijs in Vlaanderen. Het Parlement controleert of de uitvoering effectief en efficiënt gebeurt. Een parlementslid kan daartoe actuele vragen (in plenaire vergadering), vragen om uitleg (in commissie) en schriftelijke vragen stellen aan de minister.

Welke?

  • Bekijk mijn parlementaire vragen hier
  • Hier vind je de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014 - 2019 van minister Vandeurzen
  • Hier vind je de beleidsnota Wonen 2014 - 2019 van minister Homans
  • Deze nota's worden jaarlijks geconcretiseerd in 'beleidsbrieven'.