Politieke loopbaan


 • Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 1994. Verkozen met 1.350 voorkeurstemmen.
 • 1995: start als gemeenteraadslid.
 • Halverwege de legislatuur word ik Schepen van Welzijnszaken.
 • In 2000 met bijna 2.500 voorkeurstemmen word ik voor een tweede keer schepen, deze maal bevoegd voor Welzijn- en Burgerzaken.
 • Realisaties tussen 2000 en 2006: uitbreiding kinderopvang Beveren – plannen nieuwbouw kinderopvang Rumbeke – buitenschoolse opvang De Speelvogel – vernieuwde werking ’t Zonneke – lokaal sociaal beleid – Sociaal Huis Welwel – welzijnsoverleg ook met OCMW – seniorenbeleid – seniorenkrant Mee! – wijkhuis De Zilverlink – overleg etnisch culturele minderheden – preventief drugbeleid –ondersteuning en subsidies wijkactiviteiten – steunpunt betreffende gezin en opvoeding…
 • Van 2000 tot 2006 ondervoorzitter Psilon, Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen.
 • Vanaf 2006 voorzitter van Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel, hoofdzetel: Roeselare.
 • 2006: opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. CD&V gaat 4% vooruit. Zelf ga ik 40% vooruit! (3.978 voorkeurstemmen om precies te zijn…)
 • 2007: eerste schepen te Roeselare, bevoegdheden: welzijn en sociaal beleid, sociale huisvesting en huisvesting, energie (i.k.v. huisvesting)
 • 2009: kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen. Vanuit de 6de effectieve plaats word ik verkozen (14.797 voorkeurstemmen).
 • In september ’09 word ik effectief lid van de commissie Wonen en plaatsvervangend voor de commissie Welzijn.
 • 2012: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Roeselare ben ik lijstduwer voor CD&V. De partij gaat in zee met sp.a en Groen, en sluit het bestuursakkoord 'RSL 2018. Samen voor meer Roeselare'.  Na jarenlange inzet op wonen en welzijn, kies ik voor een nieuwe uitdaging: op 1 januari 2013 leg ik de eed af als Schepen van Mobiliteit en Openbare werken, ICT en interne kwaliteitszorg.
 • 1 maart 2013: Daniël Vanpoucke volgt me op als voorzitter bij Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel.
 • Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 sta ik op de vijfde plaats op de West-Vlaamse CD&V-lijst. Ik word voor een tweede keer verkozen in het Vlaams Parlement. Ik kies opnieuw om de commissies Wonen en Welzijn te volgen.